Abdurrahman Þahin Köþe Yazýlarý
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki  


nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pts Au 18, 2008 9:39 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

BAÞLARKEN

Ýlk köþe yazým ve baþtan beri yazmayý çok istiyordum. Nasip bu güne imiþ. Yaklaþýk 1.5 seneyi aþkýn forum mesajlarýnda bir þeyler yazmaya gayret ediyorum. Ve yazmaktan da çok zevk alýyorum. Çünkü bazý þeyleri siz deðerli üyelerle paylaþmak görevim olarak görüyorum.Sizin okuyacaðýnýz bir yazý sizi etkileyebilir ve sizi o yolda ilerletebilir.Ondan sebep yazmamayý hiç düþünmedim.

Þimdide bu günden sonra güncel konulara deðinerek sizlere faydalý olmaya çalýþacaðým. Sizinde destek olacaðýnýza inanýyorum. Çalýþma yaptýðý bir þeyi ortaya koymak isteyen biri mutlaka ilgi bekler. Sizlerden bir isteðim var o da eleþtirilerinizi olumlu veya olumsuz düþüncelerinizi belirtmek. Eleþtiri sayesinde, eleþtirilen kiþi sunduðu konuyla ilgili eleþtirilere bakarak konumunu düzeltebilir. Ýnsanoðlu hatasýný ancak o zaman anlayabilir. Diðer türlü kiþi kendini her zaman hatasýz doðru yaptým sanýr. Onun için lütfen eleþtirilerden kaçýnmayýn.
Bu günden sonra yazacaðým yazýlarda sizi sýkmayacak þekilde, sizlerin ilgi ile okuyacaðýnýzý umuyorum. Eðer bir emek veriliyorsa bunun karþýlýðýný karþýda ki kiþiye bir türlü iletirsen o kiþi senden almýþ en güzel hediyeyi almýþ olur.

Sizlere þimdiden teþekkür ediyorum.Bir daha ki yazýda görüþünceye dek Allaha emanet olun. Hayýrlý ve mutlu günler...


En son sahina61 tarafndan r Eyl 17, 2008 10:00 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
myefsaneKayt: 03 Arl 2006
Mesajlar: 2240

MesajTarih: Pts Au 18, 2008 9:47 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Hayýrlý olsun. Güzel yazýlarýn devamýný artýk buradan takip edeceðiz. Tekrar hayýrlý olsun:)
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
SERUVENKayt: 18 ub 2007
Mesajlar: 175

MesajTarih: Pts Au 18, 2008 3:26 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

kardeþim paylalýmlarýnýzý keyifle bekliyoruz.ayrýca cesaretinizden dolayý tebrik ediyorum.
_________________
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
guldengencanKayt: 13 ub 2008
Mesajlar: 1230

MesajTarih: Pts Au 18, 2008 6:00 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

bizimle paylaþtýðýn için teþekkür ederiz yazýlarýný bekliyoruz Smile
_________________
SýcaK Bir GüLüþÜN DüþLeRimi SüsLüYen
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder Yazarn web sitesini ziyaret et AIM Adresi Yahoo Messenger MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal Au 19, 2008 1:57 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yorumlarýnýz için teþekkür ediyorum.En kýsa zamandan bu köþede görüþmek üzere...
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
harbi_kizKayt: 27 Arl 2007
Mesajlar: 179

MesajTarih: Sal Au 19, 2008 4:21 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

bekliyoruz
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi
safak035Kayt: 17 Ksm 2006
Mesajlar: 752

MesajTarih: Pr Au 21, 2008 12:17 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Abdurrahman koçum benim hadi göreyim seni uzun bir zaman siteden ayrý kalacaðým ama senin yazýlarýný merakla bekliyor bütün herkes askerden sonra inþþ bende bazý çalýþmalar yapacaðým sana kolay gelsin þimddiden tbrikler ve tþk ler
_________________
http://yorgun61.spaces.live.com/
[center][/center]
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et AIM Adresi Yahoo Messenger MSN Messenger
ahmetyuceKayt: 24 Arl 2007
Mesajlar: 494

MesajTarih: Pr Au 21, 2008 9:27 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

sen yaz kardeþ biz Allah için yazarýz baþka þeyler için yazarsak kalemimiz tez biter
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pr Au 28, 2008 8:43 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

GENÇLÝK

Merhabalar

Ýnsan tam olarak hayatýný gençliðinde yaþýyor. Hayatýn tüm zevklerini belli yaþlar arasýnda yaþýyor. Belli yaþtan sonra zevkli hayata soðumaya baþlýyor artýk gençliðin verdiði hüzünlü veya sevinçli günler aklýna gelmeye baþlýyor. Gençlik boyunca yaptýðý davranýþlar yanlýþ ise geriye bakarak yanlýþ yaptýðýný anlýyor fakat iþ iþten geçmiþ oluyor. Keþke diyor, keþke yapmasaydým. Ama olan oldu, geçen geçti. Artýk dengeler deðiþmiþti. Hayat üste iken þimdi alt duruma gerilemiþti.

Hayatýn gençlik zamanýnda tüm çýlgýnlýklarý yaptý.Gezdi,eðlendi.Aslýnda geçte olsa keþke demesi iyi.Gençliðinde yaptýðý yanlýþlýklarýn farkýna varmasý, onun için ibretlik bi durum.Hani insan yaþayarak tecrübe ederek hayatý öðrenir ya.Bu da öyle yaptýðý davranýþlarýn hata olarak algýlamasý ilerisi için onun için doðal bi tecrübe olmuþtu.
Gençliðinde yaþadýðý tüm sýkýntýlar,çileleri yaþadýðý farkýna vardýktan sonra yeni bir hayat için daha mutlu ve tecrübelerle dolu bir yaþam kurmasýna zemin hazýrlamýþ.

Artýk tecrübe ile yeni bir hayat bekliyor.Hayatýnýn kötü anlarýný geride býrakmýþ.Þimdi ise tertemiz bi sayfa ile hayata yeni bir baþlangýç yapmýþtý.Ve bundan sonrada mutlu bir hayat o kiþiyi bekliyor.
Allaha emanet olun.Sevgi ve esenle kalýn…


En son sahina61 tarafndan r Eyl 17, 2008 10:00 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
SAHINKayt: 08 Arl 2007
Mesajlar: 7

MesajTarih: Cmt Au 30, 2008 11:50 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

genclýgý konuya almanýz cok guzel.umarým gunumuz genclerý olan býzler bu gýbý konularý dýkkate almayý basarýrýz.cunku gecen hýc býr sanýye gerý gelmýyor malesef.
yazýlarýnýzýn devamýný beklýyoruz.basarý ve mutluluk sýzýnle olsun.allaha emanet olun.
_________________
h.a.


En son SAHIN tarafndan Cmt Au 30, 2008 12:04 pm tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
kardelenKayt: 29 Hzr 2007
Mesajlar: 175

MesajTarih: Cmt Au 30, 2008 5:23 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Köþe yazýlarýný takip ediyorum güzel buluyorum. devamýný bekleriz hayýrlý olsun.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pts Eyl 01, 2008 9:37 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

TOPLUMDAKÝ AÝLE

Bu haftaki deðineceðim konu çocuk sevgisi üstüne olacak.Ýnsanýn doðasýnda var doðmak, hayatta belli bir süre yaþamak ve hayata gözlerini yummak.

Evet, ilk çocuk doðduðunda hemen hemen herkes çocuklarý sever.Hele baba olan biri sevinçten neler yapacaðýný þaþýrýr.Heyecandan unuttuðu bile olur.Evet çocuk ilk doðduðunda seviliyor da peki sonra ne oluyor.

Çocuk zamanla büyüyünce aileden yavaþ yavaþ kopmaya kadar geliyor.Özellikle sokaktaki çevre küçük yaþlarda ki çocuklarý sokak çocuðuna benzetebilmekte.Peki neden böyle oluyor.Bence en baþta ki sorumluluk aileden ortaya çýkýyor.Daha küçük yaþta ailesi çocuðun üstüne düþmeyince çocuðu anlayan sokaklar oluyor.Ve sonuç olarak çocuk ailede öðreneceklerinin tam tersini sokaklarda öðreniyor.Yaþ ilerledikçe çocuk aileden daha da kopma haline geliyor.

Peki büyüklerimize düþen görev ne oluyor.Daha çocuða çekirdek halinde iken nasýl yetiþtirirsen o çekirdek büyüyünce daha verimli olur.Nasýl ki bir çiçeði bir süre sulamazsanýz aradan zaman geçtikten sonra sulamaya kalkýþýrsanýz verim alamazsýnýz.Çocukta öyle iþte eðer zamanýnda yetiþtiremez iseniz büyüyünce daha otoriteniz geçerli olmaz orada.Onun için çocuk için aile çok önemli küçük yaþtan itibaren çocuk yetiþtirilip önce ailenin gurur kaynaðý olur sonra ise toplumun.

Allaha emanet olun…
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan r Eyl 17, 2008 9:59 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
myefsaneKayt: 03 Arl 2006
Mesajlar: 2240

MesajTarih: Pts Eyl 01, 2008 9:53 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Çocuk doðumunda yaþanan sevgiyi son zamanlarda birebir yaþar gibiyim Very HappyVery Happy


Çocuklarbüyüyor, aileden yavaþ yavaþ kopmaya kadar geliyor. Buradaki en büyük sorun iletiþim sorunu çocuk büyüor artýk söz sahibi olmak istiyor. Bu noktada ailenin aldýðý eðitim çocuðu aileye baðlar. Aile bu noktada çocuklarýnýn büyüdüðünü kabul etmek zorundadýr. Buna göre davranmalýdýr.

Sokaklara düþme olayý ailenin çocuk üzerindeki baskýsý yüzündendir. Herkes sokaðamý düþüyor? Tabiki hayýr ailesinin istediði gibi görünmeye çalýþan çocuk ailesine artýk karþý gelmek isteyecektir. Çünkü kendi varlýðýný göstermek istemektedir.

Burada ailenin yapacaðý þey çocuklarý ile bir yetiþkin gibi fikrini almak onun dediðini yapmak demiyorum dikkat ediniz. Fikrini almak ve ortak karar üzerine hareket edilmelidir. Burada aþýrya kaçmak çocuðu yine sizden uzaklaþtýracaktýr. Her denilen yapýlan çocuk ne yazýkki bu sefer de þýmarýk yetiþecektir. Bu dengeyi saðlamak aile'den baþkasý yapamaz. Bu konuda aileye düþen görev büyüktür.

sahina61 yazýlarýnýn devamýný bekliyoruz. Ellerine yüreðine saðlýk.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal Eyl 02, 2008 11:17 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Abi dediðiniz çok doðru.Aile belli bi yaþtan sonra çocuðuna yaptýrmak istediði konularda çocuðu kaybedebilir.Karþýnda ki çocuðun küçük dahi olsa fikri alýnmalý.Bu hem çocuk hem de anne ve baba için daha olumlu olur.Böylece çocuk sendne kopmamýþ olur...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
guldengencanKayt: 13 ub 2008
Mesajlar: 1230

MesajTarih: Pr Eyl 04, 2008 11:07 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

evet gerçekten doðru çocuk bile olsa karþýmýzdaki insan büyk gibi onada fikirlerini sormak lazým ki bizden kopmasýn
_________________
SýcaK Bir GüLüþÜN DüþLeRimi SüsLüYen
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder Yazarn web sitesini ziyaret et AIM Adresi Yahoo Messenger MSN Messenger
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Köþe Yazýlarý Tm zamanlar GMT
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki
1. sayfa (Toplam 8 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR