nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
myefsaneKayt: 03 Arl 2006
Mesajlar: 2240

MesajTarih: r Mar 24, 2010 11:03 am    Mesaj konusu: 118 Bilinmeyen Numaralar Faturayý Þiþiriyor Alntyla Cevap Gnder

Her ‘118’ Telekom’un deðil faturalara dikkat‘Birsen’e kanýp 118’i aradýðýnýzý sanmayýn. Bilinmeyen numara hizmeti veren firmalar ücretleriyle telefon faturalarýný kabartabiliyor


Türk Telekom’un ‘118 bilinmeyen numaralar’ servisinin de rakipleri çýktý. Son günlerde çoðumuzu sinir eden ‘118’in yeni numarasý neydi Birsen’ reklamý, bu hizmeti yeniden akýllara getirdi. Ancak çoðu kiþi bunu Türk Telekom’un 118 bilinmeyen numaralar servisinin yeni numarasý sandý. Oysa 11880’in Türk Telekom’la ilgisi yok. Bu numara Bilgi ve Ýletiþim Kurumu’na (BTK) bu hizmeti vermek için baþvuran 8 þirketten BN Elektronik’e ait.

Bu noktada en önemli olan ücretlendirme. Çünkü bu hizmeti vermeye baþlayan çaðrý merkezleri, farklý ücretlendirmeler yapýyor. Bazýlarý 6 saniyede, bazýlarý dakikada bir ücretlendirme yapýyor. Bekleme süresini ve cepten veya sabitten aramayý da ekleyince kuruþ gibi gözüken ücretler bir anda bir tek numara öðrenmek için 5 liraya kadar çýkabiliyor.

Bu nedenle yýllardýr tanýdýðýmýz bildiðimiz 118’i aradýðýmýzý sanýrken, faturalarýmýz sürpriz yapabilir. BTK’ya bilinmeyen numaralar hizmeti vermek için 8 firma baþvurdu. BN Elektronik (11880-11810-11844), Doðan Ýletiþim (numarasý yok), Rehberlik Telekom (11888), Mega Uluslararasý Telekomünikasyon (11881-11883), AssisTT Rehberlik (11818-11820), CallTürk Telekomünikasyon (11858), Rehberlik Hizmetleri (numarasý yok) ve Ýnfoline Rehberlik (11824), bilinmeyen numaralar hizmeti vermek için baþvuran þirketler.

Numara öðrenmenin dakikasý 45 kuruþtan baþlýyor

11811: Türk Telekom’un 118 hizmetinin yeni numarasý. 11811, sadece

Türk Telekom ev ve iþ telefonu abonelerinin numaralarýný kapsýyor. 11811 servisinde ücretlendirme, aramayý yapan abonenin tarife paketine göre vergiler dahil 60 saniye için 0.45 TL -0.84 TL arasýnda deðiþiyor.

11824: GSM’den arayanlar tüm vergiler dahil dakikasý 1.24 lira ödüyor.

Türk Telekom’dan arayanlar için ise dakikada 0.980001 liralýk ücretlendirme yapýlýyor. Firmanýn ücretlendirmesi 6 saniyede bir olarak gerçekleþiyor.

11880: GSM operatörleri ve sabit hat telefonlarýndan arayanlar vergiler hariç dakikasýna 83.5 kuruþ ödüyor. Firma, ücretlendirmeyi 60 saniyede bir yapýyor.

11818: Türk Telekom’dan arayanlar dakikasýna 70 kuruþ öderken, Avea ve Vodafone’den arayanlar 106 kuruþ veriyor. Ücretlendirme 6 saniyede bir yapýlýyor. Turkcell ile henüz anlaþmasý olmayan firma, kontörlü hatlar için Avea’da 10.5 saniyede, Vodafone’da ise 10 saniyede bir kontör ücret alýyor.

GSM’de minimum ücret 56 kuruþ

GSM operatörleri de kendi numaralarýyla ilgili bilgi verebiliyor. Avea’nýn bilinmeyen numaralar servisi olan 11855’i aramak, Avea faturalý hatlar için vergiler dahil dakikasý 72.71 kuruþ, faturasýzlar için ise dakikasý 8 kontör ücretlendiriliyor.

Turkcell’in faturalý hattýndan 11832’ye yapýlan aramalarýn ücreti dakika baþýna 4 SMS/8 kontör olarak belirlendi. Diðer mobil operatör ve sabit hatlardan 11832’ye yapýlan aramalarda ise operatörlerin belirlediði tarifeler üzerinden ücretlendiriliyor. Vodafone’dan 11842, 11832, 11855 numaralý servisleri arayanlar ise KDV dahil, ÖÝV hariç dakikasýna 0.56 lira ücret ödüyor. 11811’i arayanlar ise dakikasý 0.646782 lira (KDV dahil, ÖÝV hariç) ödüyor.

Kaynak
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Gündem Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR