Reşat KARACA
resatkaraca61@hotmail.com
Şair Yaşar Bakal’a
19 Eylül 2012 Çarşamba Saat 22:53
Üstat Yaşar bu gönül sana kırıktır
Şairliğin yolu okul ile değil
Muhabbetle gönülleri hoş etmektir
Oda kızmak ve yermek ile hiç değil
Gönül içinde sır gizlidir aşık olmaya
Herkese nasip olmaz gönüllerde olmaya
Ateşi yanan bilir gerek yok kor içinde olmaya
Oda para, pul hele de yerme ile hiç değil
Bülbül misali her güle konarsın
Gülü kuru görünce yanar ağlarsın
Serap misali suyu gördün sanarsın
Oda bu baktığın göz ile değil
Reşat’iyem birçok pirden öğüt aldım
Ben şair olmadığımı bildim anladım
Yüzme bilmez iken ummana daldım
Sizlerle yarışmak amacım değil
Reşat KARACA