Yasar Bakal
yasarbakal@caykarahaber.com
Aşığim Holaysam
05 Kasım 2009 Perşembe Saat 12:12
Aşiğım holayisam ,toprağına taşına
Yaşarım hayalinle ,şimdi yalnız başina.
Aşiğım holayısam,çayırına otuna
Gidermi şimdi kızlar,meşelere oduna.

Aşiğım holayısam,düzine bayırına
Azmi tırpan salladım,yaylanın çayırına.
Aşiğım holayısam,taşan derelerune
Çok şeyler sığdırmışsun,geçmiş senelerune.

Aşiğim holayısam,tarlanda lahanana
Tadına doyum olmaz,bu sözüm anlayana.
Aşiğim holayısam,su değirmenlerune
Ding ile şoronbili,işlemiş genlerune.

Aşığım holayısam,yayla dağ soğanuna
Çayır aksesuarı,örsüne orağına.
Aşığım holayısam,yağmuruna karuna
Nede hasretim şimdi,sert esen rüzgaruna.

Aşığım holayısam,patika yollarına
Gözüm gönlüm açılır,çıksam yaylalaruna.
Aşığım holayısam,merana koruğuna
Odun zor yetişuyur,kışınun soğuğuna.

Aşığım holayısam,çekicine orsuna
Manevi iklimine,birde kur’an kursuna.
Aşığım holayısam,kremula pirostiye
Ahşaptan evlerune,hartomatan örtiye.

Aşığım holayısam,bütün ihtişamuna
Katkı yapar insanun,şöhretune şanuna.
Aşığım holayısam,bağrundan çıkanlara
Manidar tebessüm et,canını sıkanlara.

Aşığım holayısam,tezek kokularına
Bilhassa sonbaharda,işler dokularıma.
Aşığım holayısam,konaklanan komlara
Senede birde olsa,giderim oralara.

Aşığım holayısam,tarlandan çıkanlara
Ne desem fayda eder,köyünden bıkanlara.
Aşığım holayısam,köyde imecelere
Horonlu atışmali,bitmeyen gecelere.

Aşığım holayısam,ormanına meşene
Açmişız gönlümüzü,fadimene ayşene.
Aşığım holayısam,yaşlınada gencine
Boyun eğdiremezsin,yaşlısına dincine.

Aşığım holayısam,ocakdaki plekiye
Yaşıyorum maziyi,sanılmasın takkiye.
Aşığım holayısam,eğene kalağuna
Nakşedelim bunları,gençlerin kulağına.

Aşığım holayısam,branuna kaçatuna
Yornalina koznona,tarlana hasatuna.
Aşığım halayısam,ölüne mezaruna
Alişveriş gününe,salına pazaruna.

Aşığım holayısam,geçmişine mazine
Bu sayduğum hasletler,hepsi birer hazine.
Aşığım holayısam,unuttuğum ne varsa
Teşekkür borcum olur,hatırlatan olursa.

Aşığım holayısam,o soğuk sularuna
Senede birde gelsem,al beni kollaruna.
Aşığım holayısam, yaşıyorsun gönlümde
Bütün ihtişamınla,duruyorsun önümde.

Aşığım holayısam,köyün insanlarına
Sevecen yüzlerine ,birde lisanlarına.
Aşığım holayısam,ün yapmış starlarına
İlk baharda eriyen, o pamuk karlaruna.

Her şeyimi verdiğim,her şeyini aldığım
Kırk yıla yaklaşıyor,bu izmitte kaldığım.
Bilsinki varislerim,benim şahsiyetimdir
Tabutum köye gitsin,kesin vasiyetimdir

Yaşar BAKKAL(HAMİLOOĞLU) 05.11.2009 İZMİT